08-466 91 66

Huvudrubriker

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö​ är en ideell förening som erbjuder stöd till brottsdrabbade, anhöriga och vittnen inom kommunerna Nacka, Värmdö och Tyresö.

Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Verksamheten finansieras med bidrag från Nacka, Tyresö och Värmdö kommun, Brottsoffermyndigheten och sponsorer samt genom medlemsavgifter.

Brottsofferjouren är en ideell organisation som finns över hela Sverige. Vi arbetar för att ge stöd åt och trygghet åt brottsoffer, vittnen och anhöriga. Allt stöd via Brottsofferjouren är kostnadsfritt. 

 

Brottsofferjouren Sverige

Brottsofferjouren Sverige är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.


Brottsofferjouren Sverige består av ett förbundskansli, lokala jourer runt om i landet och en telefoncentral som är gratis att ringa till. Med hundratals ideellt utbildade medmänniskor stöder vi varje brottsoffer, vittne och anhörig som söker oss. Varje år blir det över hundratusen möten med människor som just där och då kanske inte har någon annan att vända sig till. Ofta blir detta vändpunkten för den brottsutsatte.

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.