Beskrivning av uppdraget:

Som volontär i Brottsofferjouren ger du stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Du informerar om rättsprocessen, ger information om ersättning samt vid behov förmedlar kontakt till myndigheter, sjukvård m.fl.

Din uppgift är att ta kontakt med brottsutsatta via telefon och erbjuda stöd.

Uppdraget utförs från jourens kansli under dag- eller/och kvällstid, vardagar eller/och helger.

Kvalifikationer:

För att bli volontär hos oss behöver du gå vår volontärutbildning om ca 30 studietimmar.

Vi ser gärna att våra volontärer har olika bakgrund och erfarenhet, din utbildning är inte avgörande utan det viktigaste är att vara en bra medmänniska. Vi ser gärna flerspråkiga volontärer som behärskar svenska samt gärna dari/farsi, spanska, arabiska samt somaali. Du bör vara minst 20 år. Du kan inte genomgå en personlig kris samtidigt som du är volontär i vår verksamhet.

Om du blir antagen till utbildningen behöver du visa Utdrag ur belastningsregistret, det beställer du hos polisen. Du tar med det till oss inför intervju/utbildningsstart så tittar vi på det tillsammans därefter får du tillbaka ditt utdrag. Du beställer utdraget som heter ”Kontrollera egna uppgifter”

Minimiåtagande:

När du har ett volontäruppdrag som stödperson, behöver du kunna avsätta minimum 6 timmar/månad. Du behöver även kunna delta i handledning och fortbildning ett par gånger per termin. Vi vill att våra volontärer stannar hos oss under minst ett år.

Nästa grundutbildning för blivande stödpersoner:

Nästa utbildning sker i september 2022. Nedan är upplägget från förra utbildningen, det är också ungefär så som kommande upplägg kommer att vara.

Hemuppgift 1 webbkurs ”Intro till BOJ”

Söndag 20 februari 09:00-16:30 via Zoom

Hemuppgift 2

Tisdag 22 februari 18:00-21:00 via Zoom

Måndag 7 mars kl: 18:00-21:00 via Zoom

Hemuppgift 3

Torsdag 24 februari kl: 24 februari 18-20 via Zoom

Hemuppgift 4 och 5

Söndag 13 mars 09:00-16:00

Hemuppgift 6: kunskapskoll