Beskrivning av uppdraget:

Brottsofferjouren ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Som stödjare tar du kontakt med stödsökandes via telefon för att ge stöd och information. Även om uppdraget sker till största del över telefon, kan det också innebära möten på jouren eller som medföljande vid rättegång.

Uppdraget utförs från jourens kansli på Bergsundsgatan vid Hornstull, i första hand utför du ditt uppdrag vardagar under dagtid.

Kvalifikationer:

För att bli volontär hos oss behöver du gå vår volontärutbildning om ca 30 studietimmar.

Vi ser gärna att våra volontärer har olika bakgrund och erfarenhet, din utbildning är inte avgörande utan det viktigaste är att vara en bra medmänniska och att du är empatisk, engagerad samt en god lyssnare.

Vi ser gärna fler flerspråkiga volontärer, gärna dig som pratar svenska samt arabiska, svenska samt persiska, svenska samt somaliska, svenska samt tigrinja. Du bör vara minst 21 år.

Om du blir antagen till utbildningen behöver du visa Utdrag ur belastningsregistret, det beställer du hos polisen. Du tar med det till oss inför intervju/utbildningsstart så tittar vi på det tillsammans därefter får du tillbaka ditt utdrag. Du beställer utdraget som heter ”Kontrollera egna uppgifter”, beställ det så snart du beslutat dig för om du är intresserad av ett volontäruppdrag, då det kan ta ett tag innan du får hem det.

Minimiåtagande:

2 pass á 3 timmar per månad under minst ett år. Utöver det behöver du även kunna delta i handledning och fortbildning ett par gånger per termin.

Nästa grundutbildning för blivande volontärer:

För att bli stödjare går du vår grundutbildning för blivande stödpersoner, utbildningen består av två söndagar och tre kvällar mellan 22 september och 13 oktober 2024. Du får även göra praktik på jouren med en erfaren stödjare som en del av utbildningen.

Observera att grundutbildningen är på 30 studietimmar.

➔ För att bli godkänd på utbildningen krävs minst 75% närvaro och om du missar ett tillfälle kommer du att behöva komplettera den delen av utbildningen för att bli godkänd.
➔ Även hemuppgifterna är obligatoriska och vi förväntar oss att alla deltagare har gjort dem inför respektive pass.
➔ Under de digitala passen ska du alltid ha din kamera på men ljudet avstängt om inte kursansvariga informerar om annat. Om du inte har din kamera på kan vi inte godkänna din närvaro.

Fyll intresseanmälan så kontaktar vi dig!

 • Hidden
 • Stöd på domstol:

  Då finns du till hands på Nacka tingsrätt och hjälper vittnen, målsägande samt anhöriga med praktisk information och stöd i samband med en brottmålsrättegång, uppdraget sker på vardagar under dagtid.

  Allmänt stöd:

  Uppdraget utförs från jourens kansli på Bergsundsgatan vid Hornstull, du ger stöd och information till brottsoffer, vittnen och anhöriga via telefon. Under de första 4-6 månaderna sköts uppdraget under kontorstid.

  Styrelseuppdrag:

  Som styrelseledamot är du förtroendevald och deltar i föreningens ledning. Det innebär att du på ideell basis bidrar med din kompetens, din tid och ditt engagemang för att, tillsammans med övriga i styrelsen och våra två anställda samt volontärer, driva föreningens arbete framåt. Som styrelseledamot väljs du in i styrelsen på 2 år, så vi ser gärna att du stannar i vår verksamhet under minst dessa två år.