Beskrivning av uppdraget:

Som brottsofferstödjare ger du stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga via telefon. Det innebär att du tar kontakt med brottsutsatta personer för att ge medmänskligt stöd och information. Uppdraget sker till största del över telefon, men det kan även innebära personliga möten på jouren eller som stöd vid rättegång.

Uppdraget utförs från jourens kansli på Bergsundsgatan vid Hornstull under dag- eller/och kvällstid, vardagar eller/och helger.

Kvalifikationer:

För att bli volontär hos oss behöver du gå vår volontärutbildning om ca 30 studietimmar.

Vi ser gärna att våra volontärer har olika bakgrund och erfarenhet, din utbildning är inte avgörande utan det viktigaste är att vara en bra medmänniska, att du är empatisk, engagerad samt en god lyssnare.

Vi ser gärna fler flerspråkiga volontärer, gärna dig som pratar svenska samt arabiska, svenska samt persiska, svenska samt somaliska, svenska samt tigrinja. Du bör vara minst 21 år.

Om du blir antagen till utbildningen behöver du visa Utdrag ur belastningsregistret, det beställer du hos polisen. Du tar med det till oss inför intervju/utbildningsstart så tittar vi på det tillsammans därefter får du tillbaka ditt utdrag. Du beställer utdraget som heter ”Kontrollera egna uppgifter”, beställ det så snart du beslutat dig för om du är intresserad av ett volontäruppdrag, då det kan ta ett tag innan du får hem det.

Minimiåtagande:

2 pass á 3 timmar per månad under minst ett år. Du behöver även kunna delta i handledning och fortbildning ett par gånger per termin.

Nästa grundutbildning för blivande volontärer:

Nästa utbildning för blivande volontärer hålls mellan den 5- 19 februari 2023, Nästa utbildning är i början av september 2023.

En stor del av utbildningen görs digitalt, men den består även av hemuppgifter och två fysiska heldagar (den 5 och 19 februari). Dessa heldagar är mellan kl: 09.00-16:00, och då håller vi till i en konferenssal centralt i Stockholm.

Observera att grundutbildningen är om 30 studietimmar.

För att bli godkänd krävs minst 75% närvaro och om du missar ett tillfälle
kommer du att behöva komplettera den delen av utbildningen för att bli godkänd.
➔ Även hemuppgifterna är obligatoriska och vi förväntar oss att alla deltagare har
gjort dem inför respektive pass.
➔ Under de digitala passen ska du alltid ha din kamera på men ljudet avstängt om
inte kursansvariga informerar om annat. Om du inte har din kamera på kan vi inte
godkänna din närvaro.

Klicka på länken för att komma till intresseanmälan: INTRESSEANMÄLAN