Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö söker nu fler engagerade styrelseledamöter inför 2022-23.

Som styrelseledamot hos oss är du förtroendevald och deltar i föreningens ledning. Detta innebär att du på ideell basis bidrar med din kompetens, din tid och ditt engagemang för att, tillsammans med övriga i styrelsen och våra två anställda samt volontärer, driva föreningens arbete framåt. Vi arbetar för en öppen och demokratisk styrelsekultur där alla bidrar med sin kunskap och sina erfarenheter och strävar efter att ha det trevligt tillsammans samtidigt som vi arbetar framåt för föreningens utveckling.

Du som sökande ska vara intresserad av brottsofferfrågor, gärna med tidigare erfarenhet av ideell förening, men framförallt söker vi dig som är öppen för att lära dig nytt, har lätt för att samarbeta och som vill arbeta långsiktigt med hållbara mål. Som styrelseledamot väljs du in i styrelsen på 2 år, så vi ser gärna att du stannar i vår verksamhet under minst dessa två år, med start från föreningens årsmöte den 15 mars.

Vi söker nu en ledamot med ekonomi-kompetens, gärna med erfarenhet från ekonomiarbete inom ideell förening. Vi använder oss av en redovisningsbyrå gällande bokföring men vi tar fram olika budgetar, redovisar verksamhetsmedel och då styrelsen har det yttersta ansvaret i en förening är det viktigt att det också finns ekonomisk kompetens inom styrelsen.

Vi söker även dig som har kunskap inom HR-frågor, eller är villig att lära sig kring arbetsgivaransvar och  HR då styrelsen har ett arbetsgivaransvar gentemot våra två anställda.

När och var ska uppdraget genomföras:

Föreningen har styrelsemöten ungefär var fjärde vecka, ca 2 timmar/gång, därutöver behöver du lägga ner ca 6-8 timmar i månaden på att förbereda och slutföra olika uppgifter. Vårt kansli ligger på Bergsundsgatan vid Hornstull, där har vi våra möten.

Specifika önskemål eller information:

Vi satsar på utbildning och fortbildning för volontärer såväl som förtroendevalda. Nya ledamöter kommer att delta i en styrelseutbildning som bekostas av föreningen, på så sätt får alla samma grund att stå på och arbetet tillsammans blir enklare och roligare!

Minimiåtagande:

Mötestid: ca 2 timmar/ ca var 4:e vecka

Övrig tid: ca 6-8 timmar/månad för att förbereda och slutföra olika uppgifter.

Övrigt:

Styrelse och anställda träffas en till ett par helgdagar per termin för att arbeta mer intensifierat med styrelse- och verksamhetsarbete. Vårt riksförbund, Brottsofferjouren Sverige, anordnar olika konferenser och

utbildningsdagar, att delta på någon av dessa ger en god inblick i vår organisation.