Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö är en ideell organisation, vår verksamhet är helt beroende av finansiellt stöd från privatpersoner, företag och bidragsgivare. 

Ett medlemskap i kostar 100 kr per år. Genom ditt medlemskap har du möjlighet att vara med och påverka föreningens arbete för brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Som medlem har du möjlighet att närvara och rösta på föreningens årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ. Du får även vår medlemstidning Brottsoffer hemskickat 4 gånger per år. 

Du kan betala din medlemsavgift via Swish: 123 208 89 53 eller via Bankgiro: 326-5477. Märk betalningen med ditt för- och efternamn samt adress.

Du kan även skänka en gåva till föreningens fortsatta arbete för brottsoffer, anhöriga och vittne. Märk då din inbetalning med ”gåva”.

Tack för ditt stöd- det gör skillnad!

Observera: De uppgifter du lämnar i medlemsansökan används enbart till vårt medlemsregister. Dina uppgifter kommer inte att spridas utanför Brottsofferjouren Sverige. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap i Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö plockas du bort ur vårt medlemsregister senast tre månader efter utträde. Om du vill avsluta ditt medlemskap mejlar du info@nacka.boj.se